اولین و تنها نرم افزار حسابداری در حوزه شرکت های حمل و نقل

اولین و تنها نرم افزار حسابداری در حوزه شرکت های حمل و نقل

⇐ متصل به نرم افزار صدور بارنامه و ثبت خودکار بارنامه‌ها

⇐  مشاهده آنلاین وضعیت شرکت‌ها، سهامداران و متصدیان

تعریف و ثبت صاحبین کالای بدهکار و ارائه صورت حساب

اعلام لحظه‌ای از بدهکاران و بستانکاران شرکت

⇐  افزایش نظم و بهره‌وری در شرکت

راه‌اندازی سریع و کاربری آسان

ثبت بدهکاری و بستانکاری رانندگان و مشاهده گزارشات مربوطه

⇐ متصل به نرم افزار صدور بارنامه و ثبت خودکار بارنامه‌ها

⇐  مشاهده آنلاین وضعیت شرکت‌ها، سهامداران و متصدیان

ثبت بدهکاری و بستانکاری رانندگان و مشاهده گزارشات مربوطه

تعریف و ثبت صاحبین کالای بدهکار و ارائه صورت حساب

⇐  افزایش نظم و بهره‌وری در شرکت

راه‌اندازی سریع و کاربری آسان

اعلام لحظه‌ای از بدهکاران و بستانکاران شرکت

نرم افزار حسابداری آنلاین

نرم‌افزار دیجی باربری مناسب برای مدیرانی است که به نظم و دقت شرکت خود اهمیت می‌دهند و به دنبال افزایش بهره‌وری و به دنبال کاهش زمان‌های هدررفته در بخش حسابداری هستند.

نرم‌افزار دیجی باربری مناسب برای مدیرانی است که به نظم و دقت شرکت خود اهمیت می‌دهند و به دنبال افزایش بهره‌وری و به دنبال کاهش زمان‌های هدررفته در بخش حسابداری هستند.

ساختار چند شعبه ای و چند شرکتی

امکان مدیریت چند شرکت با چند شعبه و چند نقش متفاوت در هرشرکت، به این معنا که شما می توانید همزمان و به صورت انلاین، حسابداری چندین کسب و کار خودرا مدیریت کنید.

ساختار چند شعبه ای و چند شرکتی

امکان مدیریت چند شرکت با چند شعبه و چند نقش متفاوت در هرشرکت، به این معنا که شما می توانید همزمان و به صورت انلاین، حسابداری چندین کسب و کار خودرا مدیریت کنید.

چرا دیجی باربری را انتخاب کنید؟

چرا دیجی باربری را انتخاب کنید؟